Stuurgroep

dhr. F. Jacobse (Nuon)

vanuit Energie-Nederland

dhr. M. Kiene (Netbeheer NL)

vanuit Netbeheer Nederland

dhr. R. Cornelisse (Essent)

vanuit Energie-Nederland

De energie eFactuur is een open standaard. Dit betekent dat de standaard vrij te gebruiken is, maar ook dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling. Deelname betekent sneller inzicht in de laatste ontwikkeling en invloed op de inhoud van de standaard. Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op via info@energie-eFactuur.nl

FAQ

Ten opzichte van het uitwisselen van papieren of digitale (PDF) facturen, kan met een eFactuur veel geld bespaard worden. De besparing voor de verzender van de factuur zit met name in de afdruk en afleverkosten. Daarnaast wordt het kunnen aanbieden van een e-factuur langzamerhand business as usual. Klanten gaan dit van u verwachten als onderdeel van de dienstverlening. De rijksoverheid heeft in haar nieuwe aanbestedingen standaard al een paragraaf staan waarin zij vraagt om een e-factuur.

De Energie eFactuur maakt gebruik van de basisfactuur van SimplerInvoicing (SI-UBL). U bent daarmee snel interoperabel met tal van ontvangers. Daarnaast verbindt Simplerinvoicing middels de PEPPOL infrastructuur een netwerk van billing service providers (BSPs) om cross-sectoraal facturen te verzenden en ontvangen. Ook meer en meer boekhoudpakketten ondersteunen dit formaat. Zo kunnen naast uw grootzakelijke ook uw kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt toegevoegde waarde voor u als dienstverlener.

Ten opzichte van het uitwisselen van papieren facturen, kan met een eFactuur veel geld bespaard worden. De besparing voor de ontvanger van de factuur zit met name in het verwerken van de informatie op de factuur. Een eFactuur kan, na integriteitscontrole, direct ingelezen worden in uw administratie. Handmatig invoeren hoeft niet meer, en dat bespaart veel tijd en voorkomt fouten.

Omdat de Energie eFactuur gebruikt maakt van de SI-UBL basisfactuur kiest u praktisch gezien voor een Simplerinvoicing implementatie. Een groeiend netwerk van aanbieders, ontvangers en dienstverleners is via dit netwerk op elkaar aangesloten. U maakt daarmee een toekomstbestendige keuze. Daarnaast biedt de Energie eFactuur een extensie waarbij u aanvullende sectorspecifieke informatie (waaronder meterstanden) ontvangt die verdere automatische goedkeuring en verwerking van uw energiefacturen mogelijk maakt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw leverancier en/of meetverantwoordelijke.

De Standaard Energie eFactuur beperkt zich tot afspraken over de betekenis en invulling van de factuurelementen en het formaat waarin deze worden verstuurd. We verwijzen daarbij naar het factuurformaat van Simplerinvoicing (SI-UBL). Om het bericht technisch te kunnen versturen/ontvangen, zult u met uw klant/dienstverlener nadere afspraken moeten maken over het communicatiekanaal dat wordt gebruikt. U kunt de factuur bijvoorbeeld versturen als bijlage in een email, een webservicekoppeling realiseren, of gebruik maken van diensten/platformen van derden (billing service providers). De diverse opties hebben hun voor- en nadelen. Laat u daarbij adviseren door een deskundige.

De participanten van Simplerinvoicing (billing service providers en ERP/boekhoudsoftware leverancies) bieden de mogelijkheid tot het versturen en ontvangen van facturen via een veilig kanaal (SI FULL). Voor meer informatie, zie: www.simplerinvoicing.org

Het volgende overzicht toont de betrokken partijen en de manier waarop zij bij deze standaard betrokken zijn:

Partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en beheer van de standaard Partijen die implementatie gereed hebben of daarmee begonnen zijn
 • Alliander
 • Delta
 • DVEP
 • Eneco
 • Energiemissie
 • Enexis
 • ENGIE
 • Essent
 • Greenchoice
 • Innax
 • MAIN Energie
 • Nuon
 • Stedin
 

 • Alliander
 • Combined Traders
 • DVEP
 • Eneco
 • ENGIE
 • E.ON
 • Energy Services
 • Greenchoice
 • INNAX
 • MAIN Energie
 • Nuon
 • Stedin
 • Overigen:
  • NCCW
  • Kalshoven

De energie eFactuur is een open standaard. Dit betekent dat de standaard vrij te gebruiken is en dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling.

Als leverancier, netbeheerder of meetbedrijf kunt u participeren in de taakgroep en bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de standaard. Klanten/ontvangers van Energie eFacturen worden ook uitgenodigd om hun visie en wensen kenbaar te maken in de taakgroep.

Deelname betekent sneller inzicht in de laatste ontwikkeling en invloed op de inhoud van de standaard. Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief of neem dan contact op via info@energie-eFactuur.nl

U kunt zich op deze website als gebruiker registreren en een ticket aanmaken. Dit ticket wordt in behandeling genomen en besproken in de taakgroep. Maximaal 1x per jaar volgt nieuwe versie van de standaard waarin eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. Toevoegingen op de codelijsten kunnen ook tussentijds doorgevoerd worden.

Voor inhoudelijke vragen over de standaard kunt u terecht bij onze helpdesk via helpdesk@energie-efactuur.nl

Uw vraag wordt binnen ca. 5 werkdagen beantwoord.

Ja! Voor informatie over de basisfactuur verwijzen we naar de SI-UBL specificatie van Simplerinvoicing. Dit betreft een UBL implementatie. De UBL standaard voor facturen beschrijft XML elementen die samen een UBL factuur vormen. UBL beoogt universeel te zijn en wordt dan ook veel gebruikt, maar door dit universele karakter is het aantal mogelijke XML elementen in een factuur zeer groot (>2.000 elementen). Een groot deel hiervan is niet relevant voor een basisfactuur en SI-UBL is dan ook een subset van zo’n 150 elementen. De Energie eFactuur biedt hier een sectorextensie bovenop om sectorspecifieke informatie (zoals meterstanden) in een gestructureerd formaat uit te wisselen.

SimplerInvoicing biedt een netwerk om sector-onafhankelijk elektronische facturen te verzenden en te ontvangen. Om dat mogelijk te maken is er ook een SimplerInvoicing formaat voor facturen opgesteld (SI-UBL). Meer en meer boekhoudpakketten ondersteunen dit formaat, waaronder ook pakketten die gericht zijn op de kleinzakelijke markt. De Standaard Energie eFactuur sluit voor wat betreft de basisfactuurelementen aan op die van Simplerinvoicing. Heeft u de Standaard Energie eFactuur geimplementeerd, dan is aansluiten op Simplerinvoicing dus eenvoudig geworden en andersom. Zo kunnen naast uw grootzakelijke ook uw kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt toegevoegde waarde voor u als dienstverlener of leverancier.

Sinds 2019 is de Energie eFactuur lid van het STPE. We praten namens de community rechtstreeks mee en beslissen over NL-CIUS (de basisfactuur). Hiermee proberen we de belangen vanuit de energiesector zo goed mogelijk te behartigen.

In 2017 is de Europese Norm voor elektronisch factureren (EN 16931) een feit geworden. De Europese Commissie vereist van individuele lidstaten dat alle aanbestedende diensten vanaf eind 2018 een e-factuur, die voldoet aan deze norm, kunnen ontvangen en verwerken. De Energie eFactuur volgt de ontwikkelingen van Simplerinvoicing hierin. Simplerinvoicing is van plan haar factuur formaat (SI-UBL) in lijn te brengen met de norm. De energie-extensie blijft behouden, want ook de Europese Norm biedt ruimte voor extensies. Gegeven deze ontwikkelingen en uitgangspunten maakt u met de Energie eFactuur een toekomstbestendige keuze.

Vanaf april 2019 is het beheerd van de Standaard Energie eFactuur belegd bij de Vereniging voor Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU). Binnen NEDU is een Taakgroep opgericht om op basis van wijzigingsverzoeken, wijzigingen via STPE of door eigen voorstellen de Standaard Energie eFactuur door te ontwikkelen. Maximaal een keer per jaar wordt zo een nieuwe versie van de standaard ontwikkeld. Als u interesse heeft hier namens uw organisatie bij aan te sluiten, mail dan naar info @ energie-efactuur.nl!