Steering committee

dhr. F. Jacobse (Nuon)

Chairman

dhr. M. Kiene (Netbeheer NL)


dhr. R. Cornelisse (Essent)


The Standard Energy eInvoice has been developed by and for the sector association. Initiators are the three sector associations (Energie-Nederland, Netbeheer Nederland and Vereniging Meetbedrijven Nederland). Representatives of the sector associations are members of the steering committee, the decision making body of the standard. They are being supported by members of the working group.

FAQ

Ten opzichte van het uitwisselen van papieren of digitale (PDF) facturen, kan met een eFactuur veel geld bespaard worden. De besparing voor de verzender van de factuur zit met name in de afdruk en afleverkosten. Daarnaast wordt het kunnen aanbieden van een e-factuur langzamerhand business as usual. Klanten gaan dit van u verwachten als onderdeel van de dienstverlening. De rijksoverheid heeft in haar nieuwe aanbestedingen standaard al een paragraaf staan waarin zij vraagt om een e-factuur.

De Energie eFactuur maakt gebruik van de basis factuur van SimplerInvoicing (SI-UBL). U bent daarmee snel interoperabel met tal van ontvangers. Daarnaast verbindt Simplerinvoicing middels de PEPPOL infrastructuur een netwerk van billing service providers (BSPs) om cross sectoraal facturen te verzenden en ontvangen. Ook meer en meer boekhoudpakketten ondersteunen dit formaat. Zo kunnen naast uw grootzakelijke ook uw kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt toegevoegde waarde voor u als leverancier.

Ten opzichte van het uitwisselen van papieren facturen, kan met een eFactuur veel geld bespaard worden. De besparing voor de ontvanger van de factuur zit met name in het verwerken van de informatie op de factuur. Een eFactuur kan, na integriteitscontrole, direct ingelezen worden in uw administratie. Handmatig invoeren hoeft niet meer, en dat bespaart veel tijd en fouten.

Omdat de Energie eFactuur gebruikt maakt van de SI-UBL basisfactuur kiest u praktisch gezien voor een Simplerinvoicing implementatie. Een groeiend netwerk van aanbieders, ontvangers en dienstverleners is via dit netwerk op elkaar aangesloten. U maakt daarmee een toekomstbestendige keuze. Daarnaast biedt de Energie eFactuur een extensie waarbij u aanvullende sector informatie (waaronder meterstanden) ontvangt die verdere automatische verwerking en goedkeuring van uw energie facturen mogelijk maakt. U kunt hiervoor contact opnemen met uw leverancier en/of meetverantwoordelijke.

De Standaard Energie eFactuur beperkt zich tot afspraken over de betekenis en invulling van de factuur elementen en het formaat waarin deze wordt verstuurd. We verwijzen daarbij naar het factuurformaat van Simplerinvoicing (SI-UBL). Om het bericht technisch te kunnen versturen/ontvangen, zult u met uw klant/leverancier nadere afspraken moeten maken over het communicatie kanaal dat wordt gebruikt. U kunt de factuur bijvoorbeeld versturen als bijlage in een email, een webservice koppeling realiseren of gebruik maken van diensten/platformen van derden (billing service providers). De diverse opties hebben hun voor- en nadelen. Laat u daarbij adviseren door een deskundige.

De participanten van Simplerinvoicing (billing service providers en ERP/boekhoudsoftware leverancies) bieden de mogelijkheid tot het versturen en ontvangen van facturen via een veilig kanaal (SI FULL). Voor meer informatie, zie: www.simplerinvoicing.org

Het volgende overzicht toont de betrokken partijen en de manier waarop zij bij deze standaard betrokken zijn:

Partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en beheer van de standaard Partijen die implementatie gereed hebben of daarmee begonnen zijn
 

 • Alliander
 • Delta
 • DVEP
 • Eneco
 • Energiemissie
 • Enexis
 • ENGIE
 • Essent
 • Greenchoice
 • Innax
 • MAIN Energie
 • Nuon
 • Stedin
 

 • Alliander
 • Combined Traders
 • DVEP
 • Eneco
 • ENGIE
 • E.ON
 • Energy Services
 • Greenchoice
 • INNAX
 • MAIN Energie
 • Nuon
 • Stedin
 • Overigen:
  • NCCW
  • Kalshoven

De energie eFactuur is een open standaard. Dit betekent dat de standaard vrij te gebruiken is en dat iedereen kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling.

Als leverancier, netbeheerder of meetbedrijf kunt u participeren in de werkgroep en bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de standaard. Klanten/ontvangers van energie efacturen worden uitgenodigd om hun visie en wensen kenbaar te maken in de klankbordgroep.

Deelname betekent sneller inzicht in de laatste ontwikkeling en invloed op de inhoud van de standaard. Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief of neem dan contact op via info@energie-eFactuur.nl

U kunt zich op deze website als gebruiker registreren en een ticket aanmaken. Dit ticket wordt in behandeling genomen en besproken in de werkgroep. Maximaal 1x per jaar volgt nieuwe versie van de standaard waarin eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. Toevoegingen op de codelijsten kunnen ook tussentijds doorgevoerd worden.

Voor inhoudelijke vragen over de standaard kunt u terecht bij onze helpdesk via helpdesk@energie-efactuur.nl

Uw vraag wordt binnen ca. 2 werkdagen beantwoord.

Ja! Voor wat betreft de basis factuur informatie verwijzen we naar de SI-UBL specificatie van Simplerinvoicing. Dit betreft een UBL implementatie. De UBL standaard voor facturen beschrijft XML elementen die samen een UBL factuur vormen. UBL beoogt universeel te zijn en wordt dan ook veel gebruikt, maar door dit universele karakter is het aantal mogelijke XML elementen in een factuur zeer groot (>2.000 elementen). Een groot deel hiervan is niet relevant voor een basisfactuur en SI-UBL is dan ook een subset van zo’n 150 elementen. De Energie eFactuur biedt hier een sector extensie bovenop om sector specifieke informatie (zoals meterstanden) in een gestructureerd formaat uit te wisselen.

SimplerInvoicing biedt een netwerk om sector-onafhankelijk elektronische facturen te verzenden en te ontvangen. Om dat mogelijk te maken is er ook een SimplerInvoicing formaat voor facturen opgesteld (SI-UBL). Meer en meer boekhoudpakketten ondersteunen dit formaat, waaronder ook pakketten die gericht zijn op de kleinzakelijke markt. De Standaard Energie eFactuur sluit voor wat betreft de basis factuurelementen aan op die van Simplerinvoicing. Heeft u de Standaard Energie eFactuur geimplementeerd, dan is aansluiten op Simplerinvoicing dus eenvoudig geworden en andersom Zo kunnen naast uw grootzakelijke ook uw kleinzakelijke klanten profiteren van een elektronische factuur. Dit biedt toegevoegde waarde voor u als leverancier.

Sinds 2017 is de Energie eFactuur lid van Simplerinvoicing. We bekleden een zogenaamde User Seat, waarmee we rechtstreeks meepraten en beslissen over SI-UBL (de basis factuur). Hiermee proberen we de belangen vanuit de Energie sector zo goed mogelijk te behartigen. De ondersteuning van de energie extensie wanneer deze over het SI netwerk wordt verstuurd is hier een voorbeeld van.

In 2017 is de Europese Norm voor elektronisch factureren (EN 16931) een feit geworden. De Europese Commissie vereist van individuele lidstaten dat alle aanbestedende diensten vanaf eind 2018 een e-factuur, die voldoet aan deze norm, kunnen ontvangen en verwerken. De Energie eFactuur volgt de ontwikkelingen van Simplerinvoicing hierin. Simplerinvoicing is van plan haar factuur formaat (SI-UBL) in lijn te brengen met de norm. De energie extensie blijft behouden, want ook de Europese Norm biedt ruimte voor extensies. Gegeven deze ontwikkelingen en uitgangspunten maakt u met de Energie eFactuur een toekomstbestendige keuze.